skip to Main Content

Terapia Indywidualna

Celem terapii jest zmiana prowadząca do innego postrzegania siebie i świata. Drogą do tego natomiast jest uświadomienie sobie najgłębszych potrzeb psychicznych i odblokowanie własnego potencjału. To w dłuższej perspektywie pomóc ma w rozwoju lub przynieść ulgę w ewentualnym cierpieniu. Na proces terapeutyczny składają się systematyczne spotkania klienta z terapeutą. Realizacja celów i przebieg terapii różnią się w zależności od potrzeb, dlatego nie sposób na wstępie ustalić jej ramy czasowe. W orientacji Gestalt pracuje się zwykle długoterminowo (powyżej roku) a sesje odbywają się raz w tygodniu i każdorazowo trwają do 50 minut. Nurt ten najlepiej sprawdza się w przypadku osób dorosłych, borykających się z trudnościami emocjonalnymi, problemami w życiu osobistym a także w stanach depresyjnych czy niektórych zaburzeniach lękowych. Niemniej to nie narzędzia terapeutyczne a relacja klienta z „pomagczem” jest fundamentem skutecznej terapii.

Każdy proces poprzedzają spotkania konsultacyjne mające na celu rozpoznanie problemu i ustalenie celów terapii. Dla klienta to okazja do sprawdzenia jak czuje się w relacji z terapeutą, dla terapeuty możliwość rozeznania na ile jest odpowiednią osobą do towarzyszenia klientowi w procesie. Jeśli zapada decyzja o rozpoczęciu wspólnej pracy, konsultacje kończą się zawarciem „kontraktu terapeutycznego”, będącego formą umowy ustnej pomiędzy klientem i terapeutą. Przymierze/kontrakt zawiera zarówno informacje techniczne np. związane z odwoływaniem sesji czy formą komunikacji pomiędzy nimi, ale przede wszystkim cele procesu i najistotnijsze zasady terapii (obowiązujące głównie terapeutę) powstałe w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychologa/psychoterapeuty.