skip to Main Content

Gestalt jest nurtem psychoterapii wywodzącym się z psychologii humanistycznej (podejście fenomenologiczno – egzystencjalne), stworzonym w latach 50 XX wieku przez Fritza Perlsa.

Holistyczny fundament (elementy duchowości, fizyczności, uczuciowości, przenikają się na wzajem i wpływają na siebie – np. ból pleców nie pozostaje obojętny dla naszego nastroju albo jest zaledwie objawem pozornie niezwiązanych z nim emocjonalnych kłopotów) a także koncentracja na „Tu i Teraz” (istotne jest co klient przeżywa TERAZ w związku z tym co się już w jego życiu wydarzyło lub co ma się wydarzyć) mają doprowadzić klienta do samoświadomości oraz odpowiedzialności za działania i decyzje, które podejmuje.

Gestalt jest podejściem mało dyrektywnym, terapeuta nie stanowi autorytetu, nie doradza, nie ocenia, nie mówi jak żyć, a relację z klientem buduje na równości i partnerstwie. Celem terapii Gestalt nie jest zatem rozwiązywanie problemów klienta, ani wskazywanie mu właściwej drogi, ale przede wszystkim pomoc w poszerzaniu jego świadomości, wspieranie w doświadczaniu nawet najtrudniejszych uczuć, co bezpośrednio prowadzi do zmiany i poprawy jego jakości życia.