skip to Main Content

Terapia Indywidualna

Nurt, w którym pracujemy należy do orientacji humanistyczno – egzystencjalnej. Oznacza to, że celem terapii jest zmiana na poziomie osobowości, prowadząca do innego postrzegania siebie i świata. Drogą do tego natomiast jest uświadomienie sobie najgłębszych potrzeb psychicznych i odblokowanie własnego potencjału. To w dłuższej perspektywie pomóc ma w rozwoju lub przynieść ulgę w ewentualnym cierpieniu. Terapia Gestalt najlepiej sprawdza się w przypadku osób dorosłych, borykających się z trudnościami emocjonalnymi, problemami w życiu osobistym takimi jak relacje międzyludzkie, kryzysy, a także w lekkich stanach nerwicowych oraz depresyjnych. Gestalt zalecany jest również wszystkim, którzy chcą rozwinąć swój potencjał.

Raczej nie zaleca się terapii w tym nurcie w przypadku leczenia poważnych zaburzeń i chorób psychicznych jak zaburzenia psychotyczne, ciężkie zaburzenia emocjonalne np. głębokie nawracające depresje, czy uzależnienia. Spotkania z terapeutą odbywają się zwykle raz w tygodniu, trwają 50 – 60 min. Ze względu na złożony cel terapii, sam jej proces trwać może od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W niektórych przypadkach satysfakcjonujący efekt, można osiągnąć również na drodze terapii krótkoterminowej.

Sesje terapeutyczne objęte są zasadą poufności. Jako terapeutki mamy obowiązek zachować w tajemnicy nie tylko treść poruszanych problemów ale także Państwa tożsamość i dane.