skip to Main Content

Szkolenia dla biznesu

Wszystkie prowadzone przeze mnie szkolenia poprzedzam analizą potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie po to, aby stworzyć moduł w najwyższym stopniu spełniający Państwa oczekiwania. Wszystkie moduły są ze sobą powiązane i najlepiej sprawdzają się jako cykl trzech dwudniowych szkoleń, mogą jednak zostać przygotowane w bardziej skondensowanej lub bardziej rozbudowanej formie w zależności od Państwa oczekiwań.

Zapraszam do współpracy.
Helena Pomeroy

Motywacja

Jedna z głównych zasad motywowania brzmi: „motywowanie zacznij od siebie”, przełożony, który sam nie jest zmotywowany, raczej nie zdopinguje do wysiłku podwładnych, dlatego szkolenie zaczniemy od odpowiedzi na pytania:

– Czym jest automotywacja i co na nią wpływa?

– Jak samoocena wpływa na efektywność i motywację?

– Czy chcemy się rozwijać, czy też bardziej zależy nam na stabilizacji?

– Jak nastawienie wpływa na motywację i efektywność?

– Nawykowe działania, wróg czy przyjaciel?

– Indywidualny plan działania – czyli od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej.

Kiedy już uda nam się poznać zagadnienie automotywacji, zadamy sobie pytanie: „co ja z tego będę miał/a, że moi podwładni będą zmotywowani?” i przyjrzymy się sposobom w jaki możemy motywować innych.

Komunikacja

Oparta na założeniach Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC)

Komunikacja, to zdecydowanie jedna z najważniejszych umiejętności życiowych.

Komunikujemy się ze światem na wiele różnych sposobów, a sama komunikacja wpływa tak bardzo na nasze życie, że warto jej się przyglądnąć i poznać jej tajniki.

W trakcie szkolenia:
– przyjrzymy się naszym nawykowym sposobom komunikacji z otoczeniem i temu jak bardzo nasza komunikacja została ukształtowana przez normy społeczne i proces wychowawczy.

– Poznamy podstawowe założenia alternatywnych sposobów komunikacji, takich jak Porozumienie Bez Przemocy.

– Zdefiniujemy komunikaty blokujące rozmowy (oceny, porównania, unikanie odpowiedzialności),

– poznamy zasady udzielania informacji zwrotnej (po co, do kogo, kiedy poprosić o informację zwrotną?)

– zbadamy jak nastawienie do osoby lub sytuacji wpływa na skuteczność komunikacji

– poćwiczymy umiejętność empatycznego słuchania – usłyszenia prawdziwego komunikatu

– Wykorzystując zdobytą wiedzę sformułujemy własne komunikaty
– rozróżniając  komunikację rzeczową od emocjonalnej
– koncentrując się na faktach, a mniej na własnych interpretacjach
– zwracając uwagę na spostrzeżenia bez ocen
– formułując prośby a nie żądania.

Zarządzanie sytuacyjne wg K. Blancharda

W trakcie szkolenia zajmiemy się najważniejszymi elementami zarządzania sytuacyjnego wg Kena Blancharda oraz obszarami związanymi z komunikowaniem się, motywowaniem oraz prowadzeniem rozmów z pracownikami.

Jedna z najważniejszych zasad przywództwa sytuacyjnego wg K. Blancharda mówi o tym, że pracownik przechodzi przez cztery etapy rozwoju. Lider uczy się dopasować do tych etapów i na każdym z nich uczy się stosować inny sposób kierowania pracownikiem.

To lider dopasowuje styl zarządzania do pracownika a nie pracownik swój styl pracy do „ulubionego” stylu lidera.

Najważniejsze kompetencje menadżerskie wg K. Blancharda, które będziemy rozwijać w trakcie 2 dniowego szkolenia to:
– Umiejętność diagnozowania, czyli umiejętność analizy poziomu zaangażowania i kompetencji pracownika.
Czy każda z osób, która jest w moim zespole jest na tym samym „Etapie rozwoju zawodowego”? Po czym rozpoznać? Charakterystyczne zdania, zachowania pracownika?
– Elastyczność, czyli jak stosować 4 style zarzadzania w zależności od etapu rozwoju pracownika, sytuacji i zadania.
Jaki styl zarządzania wybrać w zależności od „Postawionej diagnozy”?
Z jakiego powodu nie ma „Idealnego stylu zarządzania?” Charakterystyczne zdania,  zachowania szefa?
– Współpraca dla wyników, czyli jak zarządzać, żeby pracownik stał się autonomiczny
i dopowiedziany.
Etapy rozwoju w życiu zawodowym – Zacznij od instruktażu, przejdź do treningu, daj    wsparcie a teraz pozwól na autonomię,

W trakcie szkoleń będziemy również rozwijać umiejętności związane z:
– Komunikacją z pracownikami i w zespole,
– Motywowaniem pracowników i prowadzeniem rozmów motywujących.